Zalacznik nr 3 – wzor formularza odstapienia od umowy